Wat doen we?

In het Waasland kunnen wij u op verschillende locaties een volledige sportcardiologische evaluatie aanbieden volgens de meest recente Europese richtlijnen.

Iedere sport heeft een bepaalde cardiovasculaire belasting en een eigen specifiek risico. Bepaalde sporten hebben een hoger risico om een cardiaal event uit te lokken (bv plotse dood bij een nog niet bekende onderliggende hartaandoening) of kunnen leiden tot klachten of een verslechtering van een reeds gekende hartaandoening. Door middel van een grondig nazicht kunnen we kijken of er aanwijzingen zijn voor een onderliggend hartprobleem en kunnen we een inschatting maken of een bepaalde sport veilig kan beoefend worden.

Binnen de sportcardiologie onderscheiden we volgende domeinen :

  • Screening van sporters op onderliggende hartaandoeningen
  • Evaluatie van geschiktheid voor sportbeoefening of het leveren van bepaalde inspanningen (bv. brandweer)
  • Evaluatie van patiënten met hartaandoeningen met het oog op sportbeoefening

Lees hier het volledige artikel:

Artsen

Bij volgende cardiologen kan u terecht voor een sportcardiologische evaluatie, zij beschikken over specifieke expertise en hebben ervaring met (top)sporters :

Welke onderzoeken kunnen er plaatsvinden :

Tijdens een consultatie kan er naast de bevraging en het lichamelijk onderzoek een EKG, een echocardiografie en een inspanningstest (ergometrie) uitgevoerd worden.
Indien een ergospirometrie noodzakelijk is, bv. voor het bepalen van de maximale zuurstofopname (VO2max), dient dit specifiek vermeld te worden aangezien dit voorlopig enkel op de Campus Moerlandstraat kan uitgevoerd worden. Meer geavanceerde onderzoeken zoals CT scan, MRI scan, 24uur hartritme monitoring worden enkel na een initieel cardiologisch nazicht en op indicatie ingepland.

Wie kan zich melden :

Bij ongerustheid kan een sporter zich het best eerst wenden tot zijn huisarts of sportarts. Zij zorgen voor de eerste screening en kunnen ook trainingsadvies geven. Op de website van het SKA (www.sportartsen.be), de vereniging van sport- en keuringsartsen, kan u hierover meer informatie vinden.
Bij twijfel kan er steeds overleg plaatsvinden door de betreffende huisarts/sportarts of kan een EKG doorgestuurd worden.

  • Verwijzing via huisarts of sportarts bij vermoeden van een hartprobleem.
  • Geschiktheidsevaluatie met expliciete vraag voor een inspanningselektrocardiogram, VO2max bepaling of echocardiografie. Hiervoor is geen terugbetaling van het RIZIV voorzien.
  • Specialistische evaluatie en opvolging in het kader van competitiesport.
  • Sporters met klachten suggestief voor een hartprobleem onder andere flauwvallen tijdens of na inspanning, aanhoudende hartkloppingen.
  • Sporters met een (genetische) familiale belasting.