Wat doen we?

Wij staan voor u klaar met een team van gespecialiseerde cardiologen en hartfalen verpleegkundigen om u hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen waar mogelijk. Er is zowel expertise op het gebied van diagnosestelling (beeldvorming, hartkatheterisatie), behandeling (medicatie, elektrofysiologisch onderzoek, CRT, ICD) als op herstel en levensstijl aanpassingen middels revalidatie. Indien u een CRT of ICD toestel heeft, kunnen we u ook via telemonitoring opvolgen waarbij bepaalde parameters vanuit uw thuissituatie kunnen opgevolgd worden om zo (onnodige) hospitalisatie te voorkomen.
Voor enkele meer zeldzame hoogtechnologische procedures of ingrepen (zoals bv harttransplantatie of steunhart) werken we samen met Universitaire Ziekenhuizen (UZ Gent, UZ Leuven).

Artsen

Bij volgende cardiologen kan u terecht op de hartfalen raadpleging :

Hartfalen verpleegkundigen

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een aandoening waarbij de hartspier is aangetast en daardoor niet meer aan de zuurstofbehoefte van het lichaam kan voldoen. Typische klachten zijn (nachtelijke) kortademigheid, verminderd inspanningsvermogen en vochtretentie (bv gezwollen enkels).

Er zijn verschillende vormen van hartfalen, waarbij we een onderscheid maken tussen hartfalen met een bewaarde of een verminderde pompkracht. Hartfalen is een ernstige aandoening met een belangrijke impact op de levenskwaliteit en de overleving. Het is van cruciaal belang om de aandoening tijdig te onderkennen omdat bepaalde vormen omkeerbaar zijn en een vroege diagnose een betere overleving met zich mee brengt. Meestal gaat het om een chronische aandoening, waarbij levenslange opvolging en inname van medicatie noodzakelijk zijn. De medicatie dient om het hart te ondersteunen of te laten herstellen en om een achteruitgang met ziekenhuisopnames, hartritmestoornissen en overlijden te voorkomen. Na het vaststellen van hartfalen zal de initiële opvolging vaak intensief zijn met meerdere controles op korte termijn; eens een stabielere fase is bereikt, zullen deze controles minder frequent worden.

Reeds patiënt?

Bent u reeds patiënt bij ons en heeft u klachten of wilt u overleggen omtrent uw behandeling twijfel dan niet om ons te contacteren via hartfalen@vitaz.be of in geval van dringende vragen tijdens kantooruren op GSM hartfalen verpleegkundige Lies 0485 95 18 05 of Margot 0488 30 43 65.

Extra info hieromtrent?

Wenst u extra informatie over hartfalen, dan kan u terecht op www.hart-falen.be of www.heartfailurematters.org, een patiënten informatie website, opgericht door de Belgische Hartfalen werkgroep en de Europese Hartfalen Associatie. Op de Europese website staan ook educatieve filmpjes voor u of uw familie.