Wat doen we?

Op 6 januari 2014 werd met de start van het nieuwe hartcentrum te Vitaz (voorheen AZ Nikolaas) de sluitsteen gelegd van het 7 jaar eerder begonnen fusieziekenhuis. De jaarlijks meer dan duizend patiënten die in het verleden aangewezen waren op ziekenhuizen buiten het Waasland kunnen nu ook in hun vertrouwde omgeving geholpen worden.

Artsen

De klok rond en 7 dagen op 7 wordt de dienst verzorgd door 4 interventiecardiologen :

Radiaal centrum

Dagelijks zijn we getuige van de tevredenheid van de patiënten over het concept van de ambulante opvang met patiëntenlounge op het hartcentrum zelf en de pols als standaard toegangsweg.
De voordelen in vergelijking met de klassieke toegang via de lies zijn significant. Door een forse reductie van vasculaire complicaties en meer ambulante zorg brengt dit meer comfort en veiligheid voor de patiënt teweeg en draagt dit tevens bij tot kostenreductie en kwaliteit van de zorg.
Met een totaal aantal van 95% radiaal procedures bezetten we nationaal het topsegment.

Uitrusting :

Het hartcentum situeert zich op de derde verdieping van het kritisch blok van Campus Sint-Niklaas, net boven en in nauwe verbinding met de diensten spoedgevallen, intensieve zorgen en hartbewaking.

Beide state-of-the-art ruime hartkatetherisatiezalen (Philips Allura Xper FD10 en FD20 ClarityIQ) staan niet alleen borg voor een uitmuntende beeldkwaliteit maar leveren tevens een fors gereduceerde stralingsbelasting voor zowel patiënt als medisch team.

Naast diagnostische coronarografies, linker en rechter hartkatheterisaties en PCI’s worden ook alle PM implantaties en batterijvervangingen uitgevoerd op het hartcentrum. We noteren hierbij een 200-250 tal pacemakerprocedures op jaarbasis.

Samenwerking :

In het kader van het zorgprogramma cardiale pathologie werd een associatieovereenkomst afgesloten tussen UZ Gent, Vitaz en       AZ Sint-Lucas om een brede en snelle toegankelijkheid tot hoogstaande cardiale zorg te verlenen in de brede regio Gent en Waasland. Hiervoor maken we gebruik van gelijklopende protocols, organisatie en coördinatie tussen de centra.

Op technisch vlak is een online verbinding uitgebouwd met de interventionele collega’s en het cardiochirurgisch team te UZ Gent wat ons de mogelijkheid geeft om ook bij urgenties angiografische beelden en het dossier ad hoc te bespreken en als hartteam de nodige beslissingen te nemen.

Sinds januari 2014 maakt Prof Dr Katrien François, diensthoofd Cardiochirurgie te UZ Gent, deel uit van het team cardiologie van het Vitaz. Zij is gespecialiseerd in congenitale hartchirurgie, aorta ascendens en aortaboog aneurysmata en reconstructieve klepchirurgie.
Samen met de eigen cardiologen werd op wekelijks basis een gecombineerde pre- en postoperatieve raadpleging uitgebouwd.

Deze raadplegingen vinden steeds plaats op woensdagvoormiddag in Vitaz.