Wat doen we?

Binnen VITAZ beschikken we over een erkende dienst voor Cardiale Revalidatie. Hier staat een team van kinesisten, artsen, verpleegkundigen, psycholoog, ergotherapeut en diëtist voor u klaar om u volgens de laatste nieuwe richtlijnen te begeleiden en uw fysieke conditie aan te scherpen. U wordt nauw opgevolgd doorheen uw revalidatieproces en u kan met al uw vragen bij hen terecht.

E-mail: cardialerevalidatie@vitaz.be

Artsen

Volgende cardiologen beschikken over de Belgische erkenning voor cardiale revalidatie :

Verpleegkundigen

Waarom cardiale revalidatie?

Regelmatige fysieke trainingen doen de kans op (terugkeer van) hart- en vaatziekten sterk verminderen. Dit vormt naast medicatie en eventuele interventionele behandelingen een hoeksteen om de overleving bij hartfalen en hartziekten te verbeteren. We nodigen u dan ook uit om 2-3x per week te komen trainen onder begeleiding van ervaren kinesisten. Voor de training wordt gebruik gemaakt van oefeningen in groep en fitnessapparatuur, zowel voor uithouding als voor krachttraining.
Aan de hand van een speciale inspanningsproef met gasmeting (ergospirometrie) stellen we voor u een aangepast oefenprogramma op. Na enkele weken volgt een nieuwe inspanningsproef om de vooruitgang te evalueren en te kunnen bijsturen waar nodig.
Verder wordt u begeleid in het bijsturen van leefgewoonten (rookstop, voeding, ergonomie, …), krijgt u meer inzicht in uw aandoening en leert u wat u kan doen om deze gezonde levensstijlaanpassingen ook op lange termijn vol te houden. Het volgen van een cardiaal revalidatie-programma heeft in meerdere studies bewezen uw levenskwaliteit en levensverwachting aanzienlijk te kunnen verbeteren.

Voor wie cardiale revalidatie?

Alle patiënten met een opname omwille van

  • hartinfarct
  • stenting
  • hartoperatie (overbruggingen, klepchirurgie)
  • hartfalen met verminderde pompfunctie
  • pacemaker- of defibrillatorplaatsing
  • ablatie

komen in aanmerking voor terugbetaling van cardiale revalidatie, zowel tijdens hun verblijf in het ziekenhuis als bij de eerste 45 sessies na ontslag.

Extra info hieromtrent?

Wenst u extra informatie over hoe te leven met hart- en vaatziekten en het belang van revalidatie dan kan u terecht op www.healthy-heart.org een patiënten informatiewebsite opgericht door de de Europese Associatie voor Preventieve Cardiologie (EAPC).