Het maken van een hartfilmpje (ECG) is een eenvoudig onderzoek. Het duurt slechts enkele minuten en doet geen pijn. Hiervoor worden 10 elektroden met het lichaam verbonden. Ze houden contact door een lichte zuigkracht uit te oefenen op uw huid. Die elektroden vangen het elektrische signaal van het hart op en geven de cardioloog een eenvoudige eerste indruk van eventuele hartproblemen. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen om geen verstoringen in het filmpje te krijgen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de aanwezige doktersassistente, maar beoordeeld door uw behandelende arts.

ECG (Elektrocardiogram)

Cyclo-ergometrie is een medische benaming voor inspanningsfietstest. De test wordt uitgevoerd op een fietsergometer. Tijdens het onderzoek worden de 10 elektroden van het ECG-toestel verbonden met het lichaam om het hartritme gedurende de hele test te kunnen volgen. Wanneer de test bezig is, wordt ook enkele malen de bloeddruk gemeten. Het protocol van toenemende belasting van de fietstest wordt op voorhand ingesteld door de verpleegkundige of arts. Meestal is het de bedoeling om een zo zwaar mogelijke inspanning te leveren. Door middel van het ECG tijdens de fietstest kunnen er eventuele afwijkingen opgespoord worden die wijzen op zuurstoftekort of hartritmestoornissen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de aanwezige doktersassistente, maar beoordeeld door uw behandelende arts.

Cyclo-ergometrie

Bij een transthoracale echocardiografie (TTE) wordt het hart in beeld gebracht langsheen de borstkaswand. Ten einde een goede beeldkwaliteit te garanderen, ligt u met ontbloot bovenlichaam op uw linkerzijde. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van ultrasone (onschadelijke) golven. Tijdens het onderzoek wordt een koude gel op uw huid aangebracht en bewegen we met een sonde (probe) over uw borstkas. Er worden zowel parasternaal (naast het borstbeen), apicaal (vanaf de hartpunt onder de tepel) als subcostaal (onder de ribben) beelden opgenomen. Dit is om de verschillende hartstructuren te kunnen beoordelen vanuit verschillende posities.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog of hartfalenverpleegkundige onder supervisie van een cardioloog.

Transthoracale echocardiografie